Farzandlikka olish

Share on telegram
Ulashing
Share on facebook
Ulashing

Farzandlikka olishga faqat voyaga yetmagan bolalarga nisbatan va faqat ularning manfaatlarini
ko’zlab yo’l qo’yiladi.
Farzandlikka olish bolani farzandlikka olishni istagan shaxslarning (shaxsning) arizasiga ko’ra, vasiylik va homiylik organlarining farzandlikka olishning asosliligi va farzandlikka olinayotgan bola manfaatlariga to’g’ri kelishi haqidagi xulosasi hisobga olingan holda sud tomonidan amalga oshiriladi.
Farzandlikka olish to’g’risidagi ishlar O’zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksida nazarda tutilgan qoidalar bo’yicha alohida ish yuritish tartibida, farzandlikka oluvchilar (oluvchi), vasiylik va homiylik organlari vakillari, shuningdek prokuror ishtirokida sud tomonidan ko’rib chiqiladi.

Aka-ukalar va opa-singillarni turli shaxslar tomonidan farzandlikka olishga yo’l qo’yilmaydi, farzandlikka olish bolalarning manfaatlariga muvofiq kelgan hollar bundan mustasno.

151-modda
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING OILA KODEKSI

Mavzuga aloqador

Yuridik maslahat portali.

Scroll to Top