Kimlar jismoniy shaxsning jami yillik daromadi to‘g‘risidagi deklaratsiyani topshiradi?

Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on odnoklassniki
Share on vk

Deklaratsiya – jismoniy shaxsning yil davomida olgan daromadlari va ushlangan soliq miqdori haqidagi hujjat bo‘lib, yashash joyidagi soliq inspeksiyasiga taqdim etiladi.

Asosiy ish joyidan tashqari boshqa daromadga ega bo‘lgan jismoniy shaxslar 1 apreldan kechikmay doimiy turar joyidagi soliq inspeksiyasiga deklaratsiya taqdim etishi shart. Deklaratsiyada quyidagilar ko‘rsatiladi:

  • mulkiy daromadlar , agar bu daromadlarga soliq agentida soliq solinmasa;
  • ilm-fan, adabiyot va san’at asarlarini yaratganlik hamda ulardan foydalanganlik uchun mualliflik haqi tariqasida olingan daromadlar
  • moddiy naf tarzidagi daromadlar, agar bu daromadlarga soliq agentida soliq solinmagan bo‘lsa
  • O‘zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi manbalardan olingan daromadlar;
  • soliq agentlari bo‘lmagan manbalardan olingan daromadlar;
  • Soliq kodeksi 385-moddasining uchinchi qismida ko‘rsatilgan jismoniy shaxslar tomonidan olingan daromadlar, ular tomonidan jami yillik daromad to‘g‘risidagi deklaratsiya asosida soliq to‘lash tartibi tanlanganda;
  • soliq agenti tomonidan soliq ushlab qolinmagan soliq solinadigan boshqa daromadlar.

Deklaratsiya o‘tgan yil (soliq davri) uchun taqdim etiladi.

Jami yillik daromad to‘g‘risidagi deklaratsiyaga to‘langan daromadlar va ushlab qolingan soliq summalari to‘g‘risida ma’lumotnoma ilova qilinadi.

Deklaratsiya soliq inspeksiyasiga shaxsan tashrif buyurish yoki pochta orqali buyurtma xatda yuborish yoxud soliq to‘lovchining shaxsiy kabineti orqali elektron shaklda taqdim etilishi mumkin.

 

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 393-397 moddalari

 

Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on odnoklassniki
Share on vk
Scroll to Top