Ota-onaning roziligisiz farzandlikka olish

29

Farzandlikka olish quyidagi hollarda:

  • ota-onaning kimligi noma’lum bo’lsa;
  • ota-ona ota-onalik huquqidan mahrum qilingan bo’lsa;
  • ota-ona muomalaga layoqatsiz, bedarak yo’qolgan deb topilgan yoki vafot etgan deb e’lon
    qilingan bo’lsa;
  • ota-ona bir yildan ortiq muddat davomida bolalar yoki davolash muassasalaridagi bolasidan
    uzrli sabablarsiz xabar olmagan bo’lsa, ota-onaning roziligisiz amalga oshiriladi.
0