0
0

Ассалому алекум мен К,ашк,адарё вилоят К,арши туманиданман мени саволим шундан иборатки Опам Поччам билан ажрашган 2та жиянларим бор.Вок,еа бундай булган икаласи бирга Сочи да ишларди ,поччам бир бошк,а аёл билан юрип опамга хиёнат к,илган ва улар жанжаллашип  к,олишган  шу орада поччамни ментлар ушлап депортация к,иворди  у Узбекистонга келип яна бошк,а аёлга уйланибди кейин Опам ажрашишга келди Узбекистонга суд булди суд опамга болларни бермади у йер бу йерга югурдик булмади опамни ишига Чак,ирди Сочига к,айтиб Кетти  орадан ВАК,т утиб опамдан  алимент талаб к,илишди майли деп поччамни бок,иб юриммиз жиянларимиз учун енди улар алиментни яна кутаришни талаб к,илобди шунга маслахат беринг к,айта суд к,илиб болаларни хеч булмаса биттасини олса буладими, поччам ичувчи чойхонадан бери келмайди к,ачонгача биз уни кайф сафосига пул тулаймиз? Рахмат.

  • .
0
0

Assalom alaykum

Opangiz ushbu holatda  quyidagilarni amalga oshirishi mumkin:

  1. Sud orqali aliment miqdorini kamaytirish;
  2. Sudga sobiq turmush o’rtog’ini otalik huquqidan mahrum qilishni so’rash va farzandlarining har ikkalasini ham o’z qaramog’iga olishni so’rab da’vo arizasi kiritish (bunda da’voga asos qilib otaning ma’nan buzuqligi, ya’ni tez-tez ichib turishi tufayli bolalar tarbiyasiga va ruhiyatiga salbiy ta’sir o’tkazayotganligi keltiriladi);

Buning uchun opangiz sobiq turmush o’rtog’i yashayotgan hududdagi fuqarolik ishlari bo’yicha sudga yuqoridagiardandan biri bo’yicha da’vo arizasi bilan murojaat qilishi lozim.

Farzandlarni otadan olib qo’yish bilan bog’liq ishda kuchli advokat xizmatidan foydalanganingiz ma’qul. Advokat yordamisiz bunday turdagi ishda yutib chiqish ehtimoli juda past bo’ladi.

 

  • .
Showing 1 result
Sizning javobingiz

.

Scroll to Top