Йул харакати коидаси

0
0

Бир куни жарима боти борлигини эшитиб колдим. Унда автоулов ракамларини киритиб текширсам миниб юрган автомашинага нисбатан жарима кулланилган экан. Мана 90 кундан ошди лекин маенга нисбатан хеч кандай расмий хужжат келгани йук. Эшитишим буйича маъмурий жазо чораси кулланилгандан кейин 60 кун ичида келиши керак экан. Акс холда у хакикий хисобланмас экан. Агар келганда мен тулаб куярдим сабаби 70% менга нисбатан жарима кулланиларди 15 кун ичида булса. Холат буйича хукукий жавоб берсангиз ва бу холатда мен нима килишим керак!

  • .
Showing 0 results
Sizning javobingiz

.