HIKMATLAR (YOLG‘ONChILIK)

Share on telegram
Ulashing
Share on facebook
Ulashing

Kishi yanglishgan paytda buni har qanday odam sezadi, ammo aldayotganda esa hamma ham sezavermaydi.
I. GYOTE

Albatta, bilmay turib ham yolg‘on gapirib qo‘yish mumkin, ammo «yolg‘onchi», degan tushuncha qasddan yolg‘on so‘zlash ma’nosini bildiradi.
B. LASKAL

Yolg‘onchilik 
Yolg‘onchilik – qabih illat.
M. MONTEN

Yolg‘onchilik o‘g‘rilikdan battar.
J. RENAR

Yolg‘onchilik – yovuzlik timsoli.
V.GYuGO

Faqat yaramaslargina aldashadi.
F. M. DOSTOYeVSKIY

Yolg‘onni bu qadar fosh etishimizning boisi shundaki, eng pastkash illatlar ichida ayniqsa yolg‘onni berkitish ham va unga bo‘yin egish ham oson.
F. VOLTER

Agar yolg‘on ham haqiqat singari bir xil bo‘lganda-ku, ahvolimiz ancha yengillashardi. U holda biz yolg‘on so‘zlayotgan odamning gapini teskari tushunib qo‘ya qolardik. Lekin haqiqatning aksi bo‘lgan yolg‘onniig minglab qiyofasi bor va uning had-chegarasi yo‘q.
M. MONTEN

Kishi yanglishgan paytda buni har qanday odam sezadi, ammo aldayotganda esa hamma ham sezavermaydi.
I. GYoTE

Yolg‘onchi – inson deb atalishga loyiq emas.
F. FENELON

Irodasiz yurak, farosatsiz aql, buzuq xarakterni yolg‘on fosh etadi.
F. BEKON

Hammadan ham ko‘ra men qo‘rqoqlik va ojizlik tufayli to‘qilgan yolg‘ondan jirkanaman.
A. I. KUPRIN

Yolg‘onchilik va makr – ahmoqlar bilan qo‘rqoqlar panohi.
F. ChESTERFILD

Yolg‘onchilik inson qalbi va jismiga hadsiz uqubat yuklaydi.
Sh. RUSTAVELI

O‘z vijdonini aldash – insonning hayotidan ezilishining eng keng tarqalgan va eng qabih ko‘rinishidir.
L. P. ANDREYeV

Yolg‘onchilik zo‘rlik boshlangan joyda tug‘iladi.
K. A. FEDIN

Yolg‘onchi yolg‘onsiz yashay olmaydi.
I.I . XEMNISER

Yolg‘onchilikka o‘rgangan odam ishda ham, bekorchilikda ham yolg‘on so‘zlayveradi.
I. I . XEMNISER

Ma’lum vaqt hiyla-nayrang bilan shug‘ullanib yurgan odam endi usiz turolmaydi: qolgan narsalarning bari unga zerikarli ko‘rinadi.
J. LABRUYeR

Yolg‘on ham ichkilikbozlikning o‘zi. Yolg‘onchi o‘layotganda ham yolg‘on gapirib o‘ladi.
A. P. ChEXOV

Shira – maysani, zang – temirni, yolg‘on esa qalbni kemiradi.
A. P. ChEXOV

Insonni ayni yolg‘onchilik tahqir etadi.
O. BALZAK

Yolg‘onning doimiy hamrohi – ayyorlik.
J. LOKK

Shaxsiy manfaat yo‘lida o‘zini-o‘zi aldash qalbakilik; o‘zgalar manfaati uchun aldash – soxtalik; ziyon yetkazish uchun aldash – bo‘hton, bu yolg‘onning eng yomon zahridir.
J. J. RUSSO

Yolg‘onchiga hatto u to‘g‘ri gapirganda ham ishonmaymiz.
SITsERON

Yolg‘onchining jazosi uning gapiga hech kim ishonmay qo‘yishida emas, balki uning o‘zi endi hech kimga ishonmasligidadir.
B. ShOU

Yolg‘onchilik hayotda suyanchiq bo‘lmaydi.
N. K. KRUPSKAYa

Ojizlarning kuchi hiyla-nayrangda.
V. ShEKSPIR

Qalbaki narsa hech qachon pishiq bo‘lmaydi.
P. BUAST

Yolg‘on beviqor qilur odamni, Yolg‘on sharmisor qilur odamni.
SA’DIY

Eng qabih yolg‘on ko‘pincha sukut saqlagan holda ifodalanadi.
R. STIVENSON

To‘la haqiqatgina maqtovga loyiq, chala haqiqat hech narsaga arzimaydi.
S. SVEYG

Chala haqiqat yolg‘ondan xavfli; chala haqiqatga qaraganda yolg‘onni ajratish oson, chala haqiqat esa sezdirmaslik uchun ikki hissa pishiqroq niqob kiyib oladi.
T. GIPPEL

Chala haqiqatni fosh etish g‘irt yolg‘onni fosh etishdan ko‘ra ikki bora qiyin.
O.OMELLI

Birov soxtalashtirilgan haqiqat – eng xavfli yolg‘ondir.
G. LIXTENBERG

Haqiqatlar ichiga kirib qolgan birgina yolg‘on hamma haqiqatni shubhaga qo‘yadi.
P. BUAST

Aldayotgan odam yelkasida qanchalik og‘ir yuk borligini o‘ylamaydi, chunki u birinchi yolg‘onini davom ettirish uchun yana yigirma martalab yolg‘on so‘zlaydi.
A. POP

Har kimki so‘zi yolg‘on, yolg‘oni zohir bo‘lg‘ach yolg‘on. Yolg‘onni chindek aytuvchi suxanvar – kumushni oltin bilan ro‘kash qilg‘uvchi zargar.
A. NAVOIY

Kimki bir yolg‘on gapirdimi, yana gapiradi. Axir bitta yolg‘onni boshqa yettitasi bilan quvvatlash kerak-da.
F. RYuKKERT

Kim xotirasiga uncha ishonmasa, kelishtirib yolg‘on ham so‘zlolmaydi, deb bejiz aytishmaydi.
M. MONTEN

Agar siz faqat bor gapni aytsangiz, boshqa narsalarni o‘ylab o‘tirishingiz shart emas.
MARK TVEN

Albatta, bilmay turib ham yolg‘on gapirib qo‘yish mumkin, ammo «yolg‘onchi», degan tushuncha qasddan yolg‘on so‘zlash ma’nosini bildiradi.
B. LASKAL

Yolg‘on gapirayotganingni sezsang, og‘zingni yumishing har vaqt ham kech emas.
A. DYuMA (o‘g‘li)

Yolg‘on kuchga kirgan vaqtda ham baribir hech vaqt haqiqatga aylanmaydi.
R. TAGOR

Bordi-yu, yolg‘onga duch kelsang, sen uni yo‘q qil. Yolg‘on faqat yo‘q qilishlari uchungina mavjud.
T. KARLEYL

 

Mavzuga aloqador

Scroll to Top