Litsenziya shartnomasi qanday tuziladi?

Share on telegram
Ulashing
Share on facebook
Ulashing

Litsenziya shartnomasi bo‘yicha intellektual mutlaq huquqqa ega bo‘lgan taraf (litsenziar) boshqa tarafga (litsenziatga) tegishli intellektual mulk ob’yektidan foydalanishga ruxsatnoma beradi.
Litsenziya shartnomasi beriladigan huquqlarni, foydalanish chegaralari va muddatlarini aniqlashi lozim.

Litsenziya shartnomasi pullik hisoblanadi.

Litsenziya shartnomasi litsenziatga quyidagilarni berishni nazarda tutishi mumkin:
1) intellektual mulk ob’yektidan, litsenziarning undan foydalanish huquqi va boshqa shaxslarga litsenziya (sublitsenziya shartnomasi) berish huquqi saqlanib qolgan holda (oddiy nomutlaq litsenziya) foydalanish huquqini (shartnomada ko‘zda tutilgan bo‘lishi shart);
2) intellektual mulk ob’yektidan, litsenziarning undan foydalanish huquqi saqlanib qolgan holda, biroq boshqa shaxslarga litsenziyani berish huquqisiz (mutlaq litsenziya) foydalanish huquqini;
3) qonunda yo‘l qo‘yiladigan boshqa turdagi litsenziyalarni.

Agar litsenziya shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo‘lsa, litsenziya oddiy (nomutlaq) deb hisoblanadi.
Qo‘shimcha litsenziatning harakatlari uchun, agar litsenziya shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo‘lsa, litsenziar oldida litsenziat javobgar bo‘ladi.

Mavzuga aloqador

Yuridik maslahat portali.

Scroll to Top