Qarindoshlar o’rtasida nikoh tuzish taqiqlanadimi?

Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Qarindoshlar o’rtasida tuziladigan nikohni tibbiyot ham qonun ham yoqlamaydi.

Oila kodeksi 16-moddasiga ko’ra nasl-nasab shajarasi bo’yicha to’g’ri tutashganqarindoshlar o’rtasida, tug’ishgan va o’gay aka-ukalar bilan opa-singillar o’rtasida, shuningdek, farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o’rtasida nikoh tuzishga yo’l qo’yilmaydi.

Agar bunday nikoh tuzilgan taqdirda ham, ushbu nikoh sud tomonidan haqiqiy emas deb topiladi.

Mavzuga aloqador

Telegram kanalimizga

Scroll to Top