Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT) – bu…

Share on telegram
Ulashing
Share on facebook
Ulashing

Fuqaro yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan paytdan boshlab tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishga haqlidir. Yakka tartibdagi tadbirkorlar  kichik tadbirkorlik subyektlari hisoblanadilar.

Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT) – kichik tadbirkorlik subyekti hisoblanadi.

Yakka tartibdagi tadbirkor tadbirkorlik faoliyati bila yuridik shaxs tashkil etmagan holda shug’ullanadi. Ya’ni, yakka tartibdagi tadbirkorning alohida tashkiloti mavjud bo’lmaydi.

YaTT o‘z faoliyatini amalga oshirishda shaxsiy ish hujjatlari blankalaridan, muhr, shtamplardan foydalanishga haqli. (Majbur emas) Ularning matnlari mazkur shaxs yakka tartibdagi tadbirkor ekanligi haqida dalolat berishi lozim.

Yakka tartibdagi tadbirkorlik yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mustaqil, mulk huquqi asosida o’ziga tegishli bo’lgan mol-mulk negizida, shuningdek mol-mulkka egalik qilish va (yoki) undan foydalanishga yo’l qo’yadigan o’zga ashyoviy huquq asosida amalga oshiriladi.

Yakka tartibdagi tadbirkor O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda xodimlarni yollashga haqli.
Hunarmandchilik faoliyatini amalga oshirayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar tovarlar tayyorlash (ishlar bajarish, xizmatlar ko’rsatish) uchun ko’pi bilan besh nafar shogirdni ularga tegishlicha haq to’lagan holda jalb etishga haqlidir.
Yakka tartibdagi tadbirkor o’z nomidan tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanadi, huquq va majburiyatlarni oladi hamda amalga oshiradi. Jismoniy shaxs o’z tadbirkorlik faoliyati bilan bog’liq bitimlar tuzayotganida, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida harakat qilayotganligini, agar bu bitimlarni tuzish vaziyatining o’zidan aniq anglashilmasa, ko’rsatishi kerak. Bunday eslatmaning mavjud emasligi yakka tartibdagi tadbirkorni o’z majburiyatlari bo’yicha zimmasidagi javobgarlikdan ozod etmaydi.
Yakka tartibdagi tadbirkorlikni amalga oshirish uchun er-xotindan biri er-xotinning umumiy birgalikdagi mol-mulkidan foydalanadigan hollarda, agar qonunda, nikoh shartnomasida yoxud er-xotin o’rtasidagi o’zga kelishuvda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo’lmasa, erning (xotinning) roziligi talab qilinadi.

Mavzuga aloqador

Yuridik maslahat portali.

Scroll to Top